App Update 

NEN 2767-4 Inspectie Tool in PowerApps Update

Met de tweede versie Inspectie Tool in PowerApps is een project uitgevoerd waarbinnen 80 kunstwerken (bruggen in de gemeente Lansingerland) zijn geïnspecteerd.
Hierbij zijn we tegen een aantal beperkingen van PowerApps aan gelopen:

PowerApps download zijn werk-data in één keer en borduurt daarop voort. Wanneer twee mensen gelijktijdig in de App werken en toevallig op het zelfde moment een volgnummer (bijvoorbeeld foto ID) aan willen maken, kunnen dubbele waarden voor komen. Dat is niet wenselijk.

Ik de vorige App gebruikte ik de samenvatting van een onderdeel als referentie van foto's. Wanneer je vervolgens later de kenmerken van een Element of Gebrek wijzigt raak je de referenties bij de foto's kwijt en moet je ook in die in de Excel lijst bijwerken. Dit levert veel kans op verlies van data of fouten.

Nieuwe opbouw

Daarom is een nieuwe versie gemaakt met de volgende kenmerken:

Met alle plezier kom ik deze PowerApp demonstreren en toelichten.
Desgewenst is een proef-account beschikbaar zodat u deze zelf kunst testen.